Bún bò Huế Đà Lạt

Đất Đà Lạt từ lâu đã có nhiều khu dân cư đậm chất Huế. Nhiều nét Huế được bảo tồn ở đây! Từ đây, nổi lên món Bún bò huế Đà Lạt lừng danh khắp nơi.