Chùa Linh Quang Đà Lạt

Chùa Linh Quang Đà Lạt – một trong những địa điểm tham quan Đà Lạt rất ý nghĩa, đặc biệt với những Phật tử và những người mến mộ đạo Phật