Đường hầm điêu khắc ở Đà Lạt thu hút nhiều du khách