Giới trẻ thi hôn ở Thung lũng tình yêu ngày Valentine