Khách sạn La Sapinette Đà Lạt

Đà Lạt nổi tiếng với những khách sạn một trong số các khách sạn đó là khách sạn La Sapinette Đà Lạt với không gian mang đậm kiến trúc cổ điển kiểu pháp.