Sân golf Đồi Cù Đà Lạt

Sân golf Đồi Cù Đà Lạt với nhưng đồi cỏ xanh non tơ kéo dài, lúc lên cao lúc chùng xuống như một dải lụa mềm mại vắt ngàng qua phố núi, sân golf thơ mộng.