Thác Prenn –Bức rèm duyên dáng mà thiên nhiên đang buông xuống giữa vùng trời cao nguyên lộng gió.